FÄRDER

PADDLING

Att färdas i kanot ger oss ett perspektivbyte. Fast jord ersätts av rörligt vatten, vind och strömmar förvandlas från obemärkta faktorer till förtrogna lagkamrater, och landskapets tillgänglighet är inte längre bunden till stigar.

När vi kliver in i kanoten och tar kurs mot vattendragen, blir vattnets känsliga natur vår guide. Vi får chansen att möta vår omgivning såväl som oss själva med komforten av att bäras av floder, bäckar och sjöars styrka. Ändå är vi samtidigt tvungna att vara djupt uppmärksamma på all vår omgivande natur eftersom vi direkt påverkas av dennes förändringar; vattnets rörelse, förändringar i vinden, vädret. Denna upplevelse av vårt ömsesidiga beroende lär oss den direkta effekten av den medvetenhet, uppmärksamhet och observation som vi lägger i vår existens.

VANDRING

Att gå saktar ner oss. Ett steg efter det andra har vår omgivning chansen att möta oss. Det gör det möjligt för oss att hitta vår egen rytm, kliva ut ur sinnet och in i kroppen. Med varje steg tystnar vårt sinne, släpper taget om förutfattade meningar, fasta mål och förväntningar. Medvetenheten om våra egna kroppar och omgivningen det rör sig genom ökar och den tickande klockan byts ut mot de element som finns runtom oss. En känsla av evighet faller över oss, där det inte finns någon brådska, utan istället uppmärksamhet - i våra tankar, hjärtan, kroppar som rör sig och våra sinnen.

 

RAMBLER FAMILJEVANDRINGAR

I samarbete med grundarna och skaparna av Rambler Walking Wagon organiserar vi färder som representerar den avsikt som vagnen designades utifrån – att göra det möjligt för unga familjer att vara ute, vandra och få kontakt med rikedomen i vår utomhusmiljö. Vagnen stödjer både föräldrar och barn att njuta av upplevelsen av alla olika typer av vandringar på egen nivå. Rambler Walking Wagon we organize journeys that represent the intention out of which the wagon was designed – to enable young families to go rambling, to be outside and connect with the richness of our outdoor surroundings.  The wagon supports both parents and children to enjoy the experience of all various kinds of hikes at their own level.

På Rambler familjevandringarna skapar vi en lekfull inlärningsmiljö för unga och äldre. Utbytet mellan generationerna lär oss att vi alla är mentorer för varandra. Vi lär oss att ta hand om varandra i en utomhusmiljö, stötta varandra, och med det stärka våra band när vi överraskar varandra utanför vårt vanliga sammanhang.

Längs vägen och i vår dagliga rytm utomhus erbjuder vi färdigheter som möjliggör en upplevelse av traditionellt friluftsliv. Vi lär oss om eld, eldning, skydd, navigering, naturförbindelse, spårning och mycket mer.