VAD VI GÖR

Vi erbjuder färder, kurseroch facilitering av grupper i utomhus. Vi organiserar exklusiva Homebound färder liksom upplevelser anpassade efter av din grupps specifika önskemål och behov. Exempel på grupper vi jobbar med är: skolgrupper, utbildningsprogramorganisationer, företag, konferenser, och individer.

Vår passion ligger i att skapa erfarenheter som främjar individens egenmakt och vi gör det genom att:

 

Bygga Relation

Vi bjuder in människor till upplevelser som fördjupar vår koppling till jorden, vårt inre och varandra. Vi gör detta genom att erbjuda fördjupande upplevelser i vilda områden och utrymmen, som vi hittar på olika platser och i olika sammanhang.

 

 

Kultivera Färdigheter

Vi erbjuder tillgång till uråldriga färdigheter som alstrar en förmåga att på ett säkert sätt hitta vår väg i friluftslivet och stärker oss att kliva in i ett tryggt och ödmjukt förhållande till naturen.

 

 

Lära av det Vilda 

Den icke-dömande miljön som naturen erbjuder, tillåter gruppens visdom och unika egenskaper att växa fram. Vi bjuder in dig till läranderum i gemenskap såväl som individuellt där våra djupaste frågor kan träda fram och delas. Vår huvudlärare är naturen och landskapet.

 

 

Överbrygga våra Verkligheter

När vi kliver tillbaka in i våra livs spridda rutiner bär vi förkroppsligandet av upplevelsen med oss. För att föra vår erfarenhet vidare inbjuder vi utbyte av berättelser och övningar för att påminna oss själva och varandra om de läror som vår erfarenhet har gett oss.

 

 

Vi älskar att samarbeta, så hör gärna av dig om du har några frågor, idéer eller vilda inspirationer!